MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 449780

Tên bưu cục: Xuân Tân

Điện thoại: 02373605342

Địa chỉ: Thôn Thọ Tân 1, Xã Xuân Tân Xuân Tân Thọ Xuân Thanh Hoá

Xem chi tiết>>