MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 448850

Tên bưu cục: Xuân Thịnh

Điện thoại: 02373507023

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Thịnh Xuân Thịnh Triệu Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 448859

Tên bưu cục: Xuân Thịnh

Điện thoại: 562639

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Thịnh Xuân Thịnh Triệu Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>