MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân Thới Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73170, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là 73170.

2. Mã bưu chính 73170 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73170 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73170 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh có 5 số là 73170, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 731702

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731701

Tên bưu cục: Ngã Ba Giòng

Điện thoại: 02837135333

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731700

Tên bưu cục: Nhị Xuân

Điện thoại: 02837138416

Địa chỉ: Sô´Tỉnh lộ 9, Ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731704

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 1

Điện thoại: 7135787

Địa chỉ: Sô´52/7, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731711

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 10

Điện thoại: 7135515

Địa chỉ: Sô´32/4A, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731712

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 12

Điện thoại: 7121451

Địa chỉ: Sô´76B, Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731717

Tên bưu cục: Xuân thới thượng 13

Điện thoại: 7129620

Địa chỉ: Sô´42/7B, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731719

Tên bưu cục: Xuân thới thượng 14

Điện thoại: 7137905

Địa chỉ: Sô´136/3A, Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731705

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 2

Điện thoại: 7125184

Địa chỉ: Sô´74, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731706

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 3

Điện thoại: 7129399

Địa chỉ: Sô´601, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731707

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 4

Điện thoại: 7136110

Địa chỉ: Sô´123/6A, Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731718

Tên bưu cục: Xuân thới thượng 5

Điện thoại: 7136162

Địa chỉ: Sô´61A, Ấp 6, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731708

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 6

Điện thoại: 7129375

Địa chỉ: Sô´22, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731709

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 7

Điện thoại: 7129369

Địa chỉ: Sô´5/5B, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731710

Tên bưu cục: Xuân Thới Thượng 9

Điện thoại: 7136216

Địa chỉ: Sô´104/3, Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng Xuân Thới Thượng Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>