MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 427180

Tên bưu cục: Xuân Tiến

Điện thoại: 02283885303

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Xuân Tiến Xuân Tiến Xuân Trường Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 427181

Tên bưu cục: Xuân Tiến

Điện thoại: 0912611074

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Tiến Xuân Tiến Xuân Trường Nam Định

Xem chi tiết>>