MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Xuân Trường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 276440

Tên bưu cục: Xuân Trường

Điện thoại: 0943597182

Địa chỉ: Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường Xuân Trường Bảo Lạc Cao Bằng

Xem chi tiết>>