MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xương Huân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà là Mã bưu chính 65100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà là 65100.

2. Mã bưu chính 65100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 65100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xương Huân Nha Trang, Khánh Hoà.

Ngoài ra, Mã bưu chính 65100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà

Mã bưu chính Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà có 5 số là 65100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 651060

Tên bưu cục: BCP Nha Trang

Điện thoại: 02583825177

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Phú, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652090

Tên bưu cục: KHL Nha Trang

Điện thoại: 02583560560

Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 650100

Tên bưu cục: KT Khánh Hòa

Điện thoại: 02583821207

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Phú, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 650900

Tên bưu cục: KT1-HCC Nha Trang

Điện thoại: 02583810907

Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 650000

Tên bưu cục: Nha Trang

Điện thoại: 02583821271

Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 650010

Tên bưu cục: Nha Trang

Điện thoại: 821207

Địa chỉ: Sô´4, Đường Lê Lợi, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 651000

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 510004

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 651002

Tên bưu cục: Số 30

Điện thoại: 816335

Địa chỉ: Sô´187, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 651049

Tên bưu cục: Số 88

Điện thoại: 819256,819265

Địa chỉ: Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 651001

Tên bưu cục: Số 9

Điện thoại: 827036

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 651070

Tên bưu cục: TMĐT Nha Trang

Điện thoại: 02583822422

Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân Xương Huân Nha Trang Khánh Hoà

Xem chi tiết>>