MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 155670

Tên bưu cục: Yên Bình

Điện thoại: 024.39820998

Địa chỉ: Xóm Lụa, Xã Yên Bình Yên Bình Thạch Thất Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 155671

Tên bưu cục: Yên Bình

Điện thoại: 02439820138

Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Yên Bình Yên Bình Thạch Thất Hà Nội

Xem chi tiết>>