MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Đĩnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 263808

Tên bưu cục: Chợ Mới 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Nà Khon, Xã Yên Đĩnh Yên Đĩnh Chợ Mới Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 263830

Tên bưu cục: Yên Đĩnh

Điện thoại: 02093864803

Địa chỉ: Xóm Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh Yên Đĩnh Chợ Mới Bắc Kạn

Xem chi tiết>>