MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Yên Đổ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai là Mã bưu chính 60118, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai là 60118.

2. Mã bưu chính 60118 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60118 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Yên Đổ Pleiku, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60118 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai có 5 số là 60118, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Đổ, Pleiku, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 601181

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng

Điện thoại: 830560

Địa chỉ: Sô´134, Đường Hai Bà Trưng, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601207

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´120, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601182

Tên bưu cục: Hai Bà Trưng

Điện thoại: 883156

Địa chỉ: Sô´162, Đường Hai Bà Trưng, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601183

Tên bưu cục: Lý Thái Tổ 4

Điện thoại: 888444

Địa chỉ: Sô´88B, Đường Lý Thái Tổ, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601202

Tên bưu cục: Lý Thái Tổ 5

Điện thoại: 888496

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601205

Tên bưu cục: Lý Thái Tổ 6

Điện thoại: 888832

Địa chỉ: Sô´10, Đường Lý Thái Tổ, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601206

Tên bưu cục: Yên Đỗ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11, Đường Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601180

Tên bưu cục: Yên Đỗ

Điện thoại: 02693883311

Địa chỉ: Sô´240, Đường Phan Đình Phùng, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601204

Tên bưu cục: Yên Đỗ

Điện thoại: 888727

Địa chỉ: Sô´30B, Đường Yên Đỗ, Phường Yên Đổ Yên Đổ Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>