MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 352410

Tên bưu cục: Yên Hoà

Điện thoại: 01659238000

Địa chỉ: Xóm Kìa, Xã Yên Hoà Yên Hoà Đà Bắc Hoà Bình

Xem chi tiết>>