MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 433790

Tên bưu cục: Yên Lâm

Điện thoại: 0944233813

Địa chỉ: Thôn Phù Xa, Xã Yên Lâm Yên Lâm Yên Mô Ninh Bình

Xem chi tiết>>