MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Lập

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 282450

Tên bưu cục: Yên Lập

Điện thoại: 02113820076

Địa chỉ: Thôn Hạc Đình, Xã Yên Lập Yên Lập Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>