MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 454380

Tên bưu cục: Yên Mỹ

Điện thoại: 0914194505

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Yên Mỹ Yên Mỹ Nông Cống Thanh Hoá

Xem chi tiết>>