MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Nghiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 354580

Tên bưu cục: Yên Nghiệp

Điện thoại: 01693962287

Địa chỉ: Xóm Hổ 1, Xã Yên Nghiệp Yên Nghiệp Lạc Sơn Hoà Bình

Xem chi tiết>>