MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Nhân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 426180

Tên bưu cục: Đống Cao

Điện thoại: 02283826602

Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Yên Nhân Yên Nhân Ý Yên Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 426181

Tên bưu cục: Yên Nhân

Điện thoại: 01694083331

Địa chỉ: Thôn An Lại Hạ, Xã Yên Nhân Yên Nhân Ý Yên Nam Định

Xem chi tiết>>