MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 321322

Tên bưu cục: Nhà Máy Sứ

Điện thoại: 029856551

Địa chỉ: Đường Nhà máy Sứ, Phường Yên Ninh Yên Ninh Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 321321

Tên bưu cục: Yên Ninh

Điện thoại: 029852795

Địa chỉ: Tổ 21, Khu phố Ninh Thắng, Phường Yên Ninh Yên Ninh Yên Bái Yên Bái

Xem chi tiết>>