MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 433610

Tên bưu cục: Yên Phong

Điện thoại: 02293869003

Địa chỉ: Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Phong Yên Phong Yên Mô Ninh Bình

Xem chi tiết>>