MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Yên Phụ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội là Mã bưu chính 12470, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội là 12470.

2. Mã bưu chính 12470 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12470 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Yên Phụ Tây Hồ, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12470 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội có 5 số là 12470, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 124748

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 37167116

Địa chỉ: Sô´75, Phố An Dương, Phường Yên Phụ Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124751

Tên bưu cục: An Dương 1

Điện thoại: 37169302

Địa chỉ: Sô´66, Phố An Dương, Phường Yên Phụ Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124750

Tên bưu cục: Quảng An

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´311/8, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124752

Tên bưu cục: Quảng An 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11, Ngõ 310, Đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124700

Tên bưu cục: Yên Phụ

Điện thoại: 024.37152139

Địa chỉ: Sô´16A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 124749

Tên bưu cục: Yên Phụ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´128, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội

Xem chi tiết>>