MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 324470

Tên bưu cục: Yên Phú

Điện thoại: 02163834342

Địa chỉ: Thôn Yên Trung, Xã Yên Phú Yên Phú Văn Yên Yên Bái

Xem chi tiết>>