MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 232130

Tên bưu cục: Yên Sơn

Điện thoại: 02043885277

Địa chỉ: Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn Yên Sơn Lục Nam Bắc Giang

Xem chi tiết>>