MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 425886

Tên bưu cục: Bình Thượng

Điện thoại: 825909

Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, Xã Yên Thọ Yên Thọ Ý Yên Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 425880

Tên bưu cục: Yên Thọ

Điện thoại: 0975791569

Địa chỉ: Thôn Thọ Cách, Xã Yên Thọ Yên Thọ Ý Yên Nam Định

Xem chi tiết>>