MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 353820

Tên bưu cục: Yên Thượng

Điện thoại: 0919195548

Địa chỉ: Xóm xóm Bãi thoáng, Xã Yên Thượng Yên Thượng Cao Phong Hoà Bình

Xem chi tiết>>