MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Yên Trường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 446280

Tên bưu cục: Kiểu

Điện thoại: 02373843102

Địa chỉ: Thôn Phố Kiểu, Xã Yên Trường Yên Trường Yên Định Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 446281

Tên bưu cục: Yên Trường

Điện thoại: 0916347404

Địa chỉ: Thôn Lựu Khê, Xã Yên Trường Yên Trường Yên Định Thanh Hoá

Xem chi tiết>>