MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Yên Viên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội là Mã bưu chính 13220, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội là 13220.

2. Mã bưu chính 13220 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 13220 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Yên Viên Gia Lâm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 13220 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội có 5 số là 13220, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 131030

Tên bưu cục: Bưu Tá Yên Viên

Điện thoại: 38780456

Địa chỉ: Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132231

Tên bưu cục: Hà Huy Tập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´397, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132233

Tên bưu cục: Hà Huy Tập 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt4, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132234

Tên bưu cục: Hà Huy Tập 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´312, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132237

Tên bưu cục: Hà Huy Tập 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´91, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132238

Tên bưu cục: Hà Huy Tập 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´592, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132239

Tên bưu cục: Hà Huy Tập 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´452, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132235

Tên bưu cục: Phan Đăng Lưu

Điện thoại: 6981198

Địa chỉ: Sô´188, Đường Phan Đăng Lưu, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132236

Tên bưu cục: Phan Đăng Lưu 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´160, Đường Phan Đăng Lưu, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132232

Tên bưu cục: Thiên Đức

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 132200

Tên bưu cục: Yên Viên

Điện thoại: 02438780456

Địa chỉ: Sô´183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên Yên Viên Gia Lâm Hà Nội

Xem chi tiết>>