MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Zế Xu Phình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 326180

Tên bưu cục: Zế Su Phình

Điện thoại: 02163878268

Địa chỉ: Bản Zế Su Phình, Xã Dế Su Phình Zế Xu Phình Mù Căng Chải Yên Bái

Xem chi tiết>>