MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Bắc Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn là Mã bưu chính 2450, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn là 2450.

2. Mã bưu chính 2450 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2450 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2450 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Mã bưu chính Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn có 4 số là 2450, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 247259

Tên bưu cục: Ái Quốc

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nóc Mò, Xã Ái Quốc Ái Quốc Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 242550

Tên bưu cục: An Hùng

Điện thoại: 02053880544

Địa chỉ: Thôn Bản Hu Ngoài, Xã An Hùng An Hùng Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 241990

Tên bưu cục: Ba Sơn

Điện thoại: 02053863000

Địa chỉ: Thôn Bản Vàng, Xóm Pò Mất, Xã Cao Lâu Cao Lâu Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 243550

Tên bưu cục: Bắc ái

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Khuổi Vai, Xã Bắc Ái Bắc Ái Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 242711

Tên bưu cục: Bắc La

Điện thoại: 01293547748

Địa chỉ: Thôn Nặm Shù, Xã Bắc La Bắc La Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 247740

Tên bưu cục: Bắc Lãng

Điện thoại: 02053849003

Địa chỉ: Thôn Nà Pai, Xã Bắc Lãng Bắc Lãng Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245000

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02053837373

Địa chỉ: Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn Bắc Sơn Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245010

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02053837373

Địa chỉ: Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn Bắc Sơn Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245020

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02053837075

Địa chỉ: Thôn Trí Yên, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245120

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02053837373

Địa chỉ: Tiểu Khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn Bắc Sơn Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245686

Tên bưu cục: Bắc Thủy

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Tồng Cút, Xã Bắc Thủy Bắc Thủy Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 247564

Tên bưu cục: Bắc Xa

Điện thoại: 02053849661

Địa chỉ: Thôn Nà Thuộc, Xã Bắc Xa Bắc Xa Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245840

Tên bưu cục: Bằng Hữu

Điện thoại: 02053723215

Địa chỉ: Thôn Thồng Noọc, Xã Bằng Hữu Bằng Hữu Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 247015

Tên bưu cục: Bằng Khánh

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nà Ngần, Xã Bằng Khánh Bằng Khánh Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 245820

Tên bưu cục: Bằng Mạc

Điện thoại: 02053820669

Địa chỉ: Thôn Nà Pe, Xã Bằng Mạc Bằng Mạc Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 242080

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02053852000

Địa chỉ: Thôn Còn Kéo - Nà Phấy, Xã Bảo Lâm Bảo Lâm Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 241610

Tên bưu cục: BCP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053703668

Địa chỉ: Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại Vĩnh Trại Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 246540

Tên bưu cục: Bến Lường

Điện thoại: 02053829401

Địa chỉ: Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn Minh Sơn Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 243690

Tên bưu cục: Bình Độ

Điện thoại: 02053887713

Địa chỉ: Khu Chợ Bình Độ., Xã Quốc Việt Quốc Việt Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 244500

Tên bưu cục: Bình Gia

Điện thoại: 02053834101

Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu Tô Hiệu Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>