MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Bạch Long Vĩ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng là Mã bưu chính 1872, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng là 1872.

2. Mã bưu chính 1872 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 1872 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 1872 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Mã bưu chính Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng có 4 số là 1872, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185011

Tên bưu cục: An Đồng

Điện thoại: 871235

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Khê, Xã An Đồng An Đồng Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184900

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184880

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253770166

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183950

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 857010

Địa chỉ: Sô´249, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Lam Sơn Lam Sơn Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184800

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184860

Tên bưu cục: An Dương

Điện thoại: 02253871568

Địa chỉ: Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương An Dương Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184940

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 570900

Địa chỉ: Thôn Ngọ Dương(nd1,nd2,nd3,nd4,nd5), Xã An Hoà An Hoà Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186370

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 884769

Địa chỉ: Thôn An Lãng, Xã An Hoà An Hoà Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 184870

Tên bưu cục: An Hồng

Điện thoại: 749842

Địa chỉ: Thôn Lê Lác 2, Xã An Hồng An Hồng Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185300

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253872398

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185360

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185390

Tên bưu cục: An Lão

Điện thoại: 02253672100

Địa chỉ: Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão An Lão Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183020

Tên bưu cục: An Lư

Điện thoại: 774612

Địa chỉ: Thôn An Thắng, Xã An Lư An Lư Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183320

Tên bưu cục: An Sơn

Điện thoại: 673340

Địa chỉ: Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn An Sơn Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185530

Tên bưu cục: An Thái

Điện thoại: 879207

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thạch Lựu, Xã An Thái An Thái Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185320

Tên bưu cục: An Thắng

Điện thoại: 872337

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quyết Tiến, Xã An Thắng An Thắng Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185500

Tên bưu cục: An Thọ

Điện thoại: 879206

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trần Thành, Xã An Thọ An Thọ Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185330

Tên bưu cục: An Tràng

Điện thoại: 02253891000

Địa chỉ: Sô´0, Thôn An Tràng, Thị trấn Trường Sơn Trường Sơn Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 186770

Tên bưu cục: Anh Dũng

Điện thoại: 860579

Địa chỉ: Thôn Trà Khê, Phường Anh Dũng Anh Dũng Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185850

Tên bưu cục: Bắc Hưng

Điện thoại: 882802

Địa chỉ: Thôn Trung Hưng, Xã Bắc Hưng Bắc Hưng Bạch Long Vĩ Hải Phòng

Xem chi tiết>>