MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Cao Bằng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng là Mã bưu chính 2710, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng là 2710.

2. Mã bưu chính 2710 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2710 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2710 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng

Mã bưu chính Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng có 4 số là 2710, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Cao Bằng, Cao Bằng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 272390

Tên bưu cục: An Lạc

Điện thoại: 01692866477

Địa chỉ: Xóm Cô Cam, Xã An Lạc An Lạc Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275670

Tên bưu cục: Băc Hợp

Điện thoại: 01235390009

Địa chỉ: Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp Bắc Hợp Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274320

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 0974657067

Địa chỉ: Xóm Nà Luông, Xã Bạch Đằng Bạch Đằng Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271047

Tên bưu cục: Bằng Giang

Điện thoại: 0263858040

Địa chỉ: Khu phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276200

Tên bưu cục: Bảo Lạc

Điện thoại: 0206.3870.229

Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276240

Tên bưu cục: Bảo Lạc

Điện thoại: 0206.3870.229

Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276330

Tên bưu cục: Bảo Lạc

Điện thoại: 0206.3870.229

Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc Bảo Lạc Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276700

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02063 885 108

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân Mông Ân Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276740

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02063 885 108

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân Mông Ân Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276770

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02063 885 108

Địa chỉ: Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân Mông Ân Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 276340

Tên bưu cục: Bảo Toàn

Điện thoại: 0949264901

Địa chỉ: Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn Bảo Toàn Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271050

Tên bưu cục: BCP Trung Tâm

Điện thoại: 02063.855.887

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273810

Tên bưu cục: Bế Triều

Điện thoại: 0944071398

Địa chỉ: Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều Bế Triều Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274300

Tên bưu cục: Bình Dương

Điện thoại: 0906450882

Địa chỉ: Xóm Thin Tắng, Xã Bình Dương Bình Dương Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271540

Tên bưu cục: Bình Lăng

Điện thoại: 01205988271

Địa chỉ: Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng Bình Lăng Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275480

Tên bưu cục: Bình Lãng

Điện thoại: 01275807396

Địa chỉ: Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng Bình Lãng Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 274120

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 01245155669

Địa chỉ: Xóm Thua Khau, Xã Bình Long Bình Long Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 275820

Tên bưu cục: Ca Thành

Điện thoại: 01246115686

Địa chỉ: Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành Ca Thành Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 277840

Tên bưu cục: Cách Linh

Điện thoại: 01658205334

Địa chỉ: Khu phố 1, Xã Cách Linh Cách Linh Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271780

Tên bưu cục: Cai Bộ

Điện thoại: 0942942246

Địa chỉ: Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ Cai Bộ Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>