MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Châu Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Châu Thành, Long An là Mã bưu chính 8518, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Châu Thành, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Châu Thành, Long An là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Châu Thành, Long An là 8518.

2. Mã bưu chính 8518 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8518 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Châu Thành, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8518 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Châu Thành, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Châu Thành, Long An

Mã bưu chính Quận huyện Châu Thành, Long An có 4 số là 8518, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Châu Thành, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Châu Thành, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Châu Thành, Long An sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 851166

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851928

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Phước Tân Hưng Phước Tân Hưng Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852497

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Hoà Thạnh Hoà Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852806

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853147

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình Trường Bình Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853573

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình Lương 1, Xã Bình Thạnh Bình Thạnh Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853752

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng Đức Lập Thượng Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854326

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Hoà Nam Bình Hoà Nam Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854745

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, Xã Bắc Hoà Bắc Hoà Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854968

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp Bình Hiệp Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 855148

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hưng Điền A Hưng Điền A Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 854227

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Đông Mỹ Thạnh Đông Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853797

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hoà Thượng Đức Hoà Thượng Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853340

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập Tân Tập Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853529

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh Mỹ Thạnh Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852751

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Trung, Xã Long Hựu Đông Long Hựu Đông Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852537

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Bình Đức Bình Đức Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851916

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thanh Bình 2, Xã Thanh Vĩnh Đông Thanh Vĩnh Đông Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851607

Tên bưu cục: 02 Tân An

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Tâm Bình Tâm Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851971

Tên bưu cục: 03

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hiệp Thạnh Hiệp Thạnh Châu Thành Long An

Xem chi tiết>>