MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Chợ Gạo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang là Mã bưu chính 8620, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang là 8620.

2. Mã bưu chính 8620 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8620 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8620 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Mã bưu chính Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang có 4 số là 8620, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Chợ Gạo, Tiền Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 864770

Tên bưu cục: An Cư

Điện thoại: 923349

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Cư An Cư Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 864777

Tên bưu cục: An Cư

Điện thoại: 02733924002

Địa chỉ: Ấp An Thái, Xã An Cư An Cư Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 864970

Tên bưu cục: An Hữu

Điện thoại: 02733817800

Địa chỉ: Ấp 4, Xã An Hữu An Hữu Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 864971

Tên bưu cục: An Hữu

Điện thoại: 817797

Địa chỉ: Sô´169, Ấp 1, Xã An Hữu An Hữu Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 864930

Tên bưu cục: An Thái Đông

Điện thoại: 02733747443

Địa chỉ: Ấp Thái Hòa, Xã An Thái Đông An Thái Đông Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 864940

Tên bưu cục: An Thái Trung

Điện thoại: 02733817772

Địa chỉ: Ấp 1, Xã An Thái Trung An Thái Trung Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 862280

Tên bưu cục: An Thạnh Thủy

Điện thoại: 02733837510

Địa chỉ: Ấp Thạnh An, Xã An Thạnh Thuỷ An Thạnh Thuỷ Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861330

Tên bưu cục: Ấp Bắc 1

Điện thoại: 880466

Địa chỉ: Sô´11, Đường Ấp Bắc, Phường 4 4 Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861430

Tên bưu cục: Ấp Bắc 2

Điện thoại: 883219

Địa chỉ: Sô´219, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861432

Tên bưu cục: Ấp Bắc 3

Điện thoại: 887823

Địa chỉ: Sô´189, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861431

Tên bưu cục: Ấp Bắc 4

Điện thoại: 856861

Địa chỉ: Sô´41, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 864771

Tên bưu cục: Bà Đắc

Điện thoại: 824689

Địa chỉ: Ấp An Thiện, Xã An Cư An Cư Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 864440

Tên bưu cục: Ba Dừa

Điện thoại: 02733811566

Địa chỉ: Ấp 17, Xã Long Trung Long Trung Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 863640

Tên bưu cục: Bàn Long

Điện thoại: 02733833666

Địa chỉ: Ấp Long Thành A, Xã Bàn Long Bàn Long Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861080

Tên bưu cục: BCP Mỹ Tho

Điện thoại: 02733877071

Địa chỉ: Sô´59, Đường 30/4, Phường 1 1 Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 862200

Tên bưu cục: Bến Tranh

Điện thoại: 02733845155

Địa chỉ: Ấp Lương Phú A, Xã Lương Hoà Lạc Lương Hoà Lạc Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 861435

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 875274

Địa chỉ: Sô´42, Đường Ấp Bắc, Phường 5 5 Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 863110

Tên bưu cục: Bình Ân

Điện thoại: 02733948630

Địa chỉ: Ấp Gò Me, Xã Bình Ân Bình Ân Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 862880

Tên bưu cục: Bình Đông

Điện thoại: 02733540022

Địa chỉ: Ấp Trí Đồ, Xã Bình Đông Bình Đông Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 862881

Tên bưu cục: Bình Đông 1

Điện thoại: 945530

Địa chỉ: Ấp Hòa Thân, Xã Bình Đông Bình Đông Chợ Gạo Tiền Giang

Xem chi tiết>>