MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Chợ Lách

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre là Mã bưu chính 9317, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre là 9317.

2. Mã bưu chính 9317 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 9317 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 9317 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Chợ Lách, Bến Tre

Mã bưu chính Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre có 4 số là 9317, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Chợ Lách, Bến Tre sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931143

Tên bưu cục: 30-4

Điện thoại: 510288

Địa chỉ: Sô´77A, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933450

Tên bưu cục: An Bình Tây

Điện thoại: 02753899699

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Bình Tây An Bình Tây Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933090

Tên bưu cục: An Điền

Điện thoại: 02753889150

Địa chỉ: Ấp Giang Hà, Xã An Điền An Điền Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932330

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 02753847600

Địa chỉ: Ấp Phú Đông 1, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932340

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 847876

Địa chỉ: Ấp Phú Lộc Hạ 2, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932344

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 847404

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi Thượng, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932342

Tên bưu cục: An Định

Điện thoại: 682088

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi Hạ, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932368

Tên bưu cục: An Định 1

Điện thoại: 847686

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã An Thới An Thới Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932339

Tên bưu cục: An Định 2

Điện thoại: 847760

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932341

Tên bưu cục: An Định 4

Điện thoại: 847159

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi Thượng, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932345

Tên bưu cục: An Định 5

Điện thoại: 682774

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932343

Tên bưu cục: An Định 5

Điện thoại: 682774

Địa chỉ: Ấp Phú Tây, Xã An Định An Định Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933520

Tên bưu cục: An Đức

Điện thoại: 01649602597

Địa chỉ: Ấp Giồng Cục, Xã An Đức An Đức Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933480

Tên bưu cục: An Hiệp

Điện thoại: 02753859452

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã An Hiệp An Hiệp Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931570

Tên bưu cục: An Hiệp

Điện thoại: 02753866800

Địa chỉ: Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp An Hiệp Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931510

Tên bưu cục: An Hóa

Điện thoại: 02753865500

Địa chỉ: Ấp 1, Xã An Hoá An Hoá Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933560

Tên bưu cục: An Hòa Tây

Điện thoại: 02753859451

Địa chỉ: Ấp An Quí, Xã An Hoà Tây An Hoà Tây Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931400

Tên bưu cục: An Khánh

Điện thoại: 02753869951

Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh, Xã An Khánh An Khánh Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933118

Tên bưu cục: An Khương

Điện thoại: 889393

Địa chỉ: Ấp An Khương, Xã An Thuận An Thuận Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 933500

Tên bưu cục: An Ngãi Tây

Điện thoại: 01699859658

Địa chỉ: Ấp Chợ 1, Xã An Ngãi Tây An Ngãi Tây Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>