MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Đoan Hùng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ là Mã bưu chính 2949, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ là 2949.

2. Mã bưu chính 2949 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2949 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2949 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Mã bưu chính Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ có 4 số là 2949, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 296220

Tên bưu cục: Ấm Hạ

Điện thoại: 883216

Địa chỉ: Khu 4, Xã Ấm Hạ Ấm Hạ Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292520

Tên bưu cục: An Đạo

Điện thoại: 829598

Địa chỉ: Khu 11, Xã An Đạo An Đạo Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292010

Tên bưu cục: Bạch Hạc

Điện thoại: 02103862008

Địa chỉ: Tổ 7a, Khu phố Bạch Hạc, Phường Bạch Hạc Bạch Hạc Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293220

Tên bưu cục: Bản Nguyên

Điện thoại: 825703

Địa chỉ: Khu 1, Xã Bản Nguyên Bản Nguyên Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295360

Tên bưu cục: Bằng Doãn

Điện thoại: 882174

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Bằng Doãn Bằng Doãn Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296350

Tên bưu cục: Bằng Giã

Điện thoại: 679108

Địa chỉ: Khu 8, Xã Bằng Giã Bằng Giã Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296363

Tên bưu cục: Bằng Giã

Điện thoại: 679312

Địa chỉ: Khu 10, Xã Bằng Giã Bằng Giã Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295330

Tên bưu cục: Bằng Luân

Điện thoại: 882003

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Bằng Luân Bằng Luân Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292600

Tên bưu cục: Bảo Thanh

Điện thoại: 773084

Địa chỉ: Khu 3, Xã Bảo Thanh Bảo Thanh Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 294630

Tên bưu cục: Bảo Yên

Điện thoại: 877331

Địa chỉ: Khu 5 - Bảo Yên, Xã Bảo Yên Bảo Yên Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 291090

Tên bưu cục: BCP Việt Trì

Điện thoại: 02103856117

Địa chỉ: Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát Tiên Cát Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 291850

Tên bưu cục: Bến Gót

Điện thoại: 911351

Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Việt Hưng, Phường Bến Gót Bến Gót Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292500

Tên bưu cục: Bình Bộ

Điện thoại: 829505

Địa chỉ: Khu 7, Xã Bình Bộ Bình Bộ Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295170

Tên bưu cục: Ca Đình

Điện thoại: 648003

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ca Đình Ca Đình Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297000

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 889110

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297010

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 889103

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297020

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 02103889402

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 297050

Tên bưu cục: Cẩm Khê

Điện thoại: 02103889402

Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao Sông Thao Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 296530

Tên bưu cục: Cáo Điềṇ

Điện thoại: 682191

Địa chỉ: Khu 3, Xã Cáo Điền Cáo Điền Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293631

Tên bưu cục: Cao Du 1

Điện thoại: 710700

Địa chỉ: Ngõ 3, Phố Nguyễn Du, Phường Âu Cơ Âu Cơ Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>