MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Hiệp Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam là Mã bưu chính 5634, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam là 5634.

2. Mã bưu chính 5634 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 5634 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 5634 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Mã bưu chính Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam có 4 số là 5634, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Hiệp Đức, Quảng Nam sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 561310

Tên bưu cục: 37 Hùng Vương

Điện thoại: 829529

Địa chỉ: Sô´37, Đường Hùng Vương, Phường An Mỹ An Mỹ Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 563912

Tên bưu cục: 549

Điện thoại: 3910272

Địa chỉ: Sô´549, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An Tân An Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 565876

Tên bưu cục: A Tiêng

Điện thoại: 01686618046

Địa chỉ: Thôn Ahu, Xã A Tiêng A Tiêng Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564704

Tên bưu cục: Ái Nghĩa

Điện thoại: 865105

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Ái Nghĩa Ái Nghĩa Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561350

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 838075

Địa chỉ: Sô´97, Đường Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Mỹ An Mỹ Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561061

Tên bưu cục: An Sơn

Điện thoại: 834597

Địa chỉ: Khối 7, Phường An Sơn An Sơn Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 562301

Tên bưu cục: An Tân

Điện thoại: 570447

Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Núi Thành Núi Thành Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561210

Tên bưu cục: An Xuân

Điện thoại: 02353810284

Địa chỉ: Sô´02, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 562480

Tên bưu cục: Bà Bầu

Điện thoại: 02353891200

Địa chỉ: Thôn Phú Hưng (Thôn 6), Xã Tam Xuân 1 Tam Xuân 1 Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561220

Tên bưu cục: Bắc Hùng Vương

Điện thoại: 811493

Địa chỉ: Dãy nhà A, Khu dân cư Bưu Điện, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 563600

Tên bưu cục: Bắc Trà My

Điện thoại: 02353882336

Địa chỉ: Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My Trà My Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 563610

Tên bưu cục: Bắc Trà My

Điện thoại: 02353879999

Địa chỉ: Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My Trà My Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 563730

Tên bưu cục: Bắc Trà My

Điện thoại: 02353879999

Địa chỉ: Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My Trà My Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564414

Tên bưu cục: Bằng An

Điện thoại: 3715311

Địa chỉ: Thôn Bằng An Tây, Xã Điện An Điện An Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 566780

Tên bưu cục: BCP Nông Sơn

Điện thoại: 02353654010

Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung Quế Trung Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561150

Tên bưu cục: BCP Tam Kỳ

Điện thoại: 02353852840

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 566110

Tên bưu cục: Bến Giằng

Điện thoại: 840997

Địa chỉ: Thôn CRung, Xã Cà Dy Cà Dy Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 562560

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 02353535559

Địa chỉ: Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa Tam Nghĩa Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 565840

Tên bưu cục: Bha Lee

Điện thoại: 01666795488

Địa chỉ: Thôn A Ung, Xã BHa Lêê BHa Lêê Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564351

Tên bưu cục: Bích Bắc

Điện thoại: 754111

Địa chỉ: Thôn Bích Bắc, Xã Điện Hoà Điện Hoà Hiệp Đức Quảng Nam

Xem chi tiết>>