MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Hương Khê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là Mã bưu chính 4869, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là 4869.

2. Mã bưu chính 4869 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 4869 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 4869 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Mã bưu chính Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh có 4 số là 4869, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Hương Khê, Hà Tĩnh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 483030

Tên bưu cục: An Lộc

Điện thoại: 843075

Địa chỉ: Xóm 4, Xã An Lộc An Lộc Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 486720

Tên bưu cục: Ân Phú

Điện thoại: 814150

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Ân Phú Ân Phú Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 481330

Tên bưu cục: Bắc Hà

Điện thoại: 851853

Địa chỉ: Đường Xuân Diệu, Phường Bắc Hà Bắc Hà Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 482460

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 845930

Địa chỉ: Xóm Đồng Vĩnh, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 481110

Tên bưu cục: BCP Hà Tĩnh

Điện thoại: 3855555

Địa chỉ: Sô´8, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú Trần Phú Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 481575

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm Yên Đồng, Phường Thạch Linh Thạch Linh Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 481441

Tên bưu cục: Bệnh viện

Điện thoại: 855424

Địa chỉ: Sô´75, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà Bắc Hà Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 481450

Tên bưu cục: Bệnh Viện

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà Bắc Hà Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 483050

Tên bưu cục: Bình Lộc

Điện thoại: 843003

Địa chỉ: Thôn Nam Hà-xóm 6, Xã Bình Lộc Bình Lộc Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 485120

Tên bưu cục: Bùi Xá

Điện thoại: 831041

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bùi Xá Bùi Xá Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 487860

Tên bưu cục: Cẩm Bình

Điện thoại: 773232

Địa chỉ: Thôn Trung Trạm, Xã Cẩm Bình Cẩm Bình Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 487930

Tên bưu cục: Cẩm Duệ

Điện thoại: 861727

Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Xã Cẩm Duệ Cẩm Duệ Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 487770

Tên bưu cục: Cẩm Dương

Điện thoại: 861801

Địa chỉ: Thôn Trung Dương, Xã Cẩm Dương Cẩm Dương Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 488030

Tên bưu cục: Cẩm Hà

Điện thoại: 863049

Địa chỉ: Thôn Trung Thắng, Xã Cẩm Hà Cẩm Hà Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 487790

Tên bưu cục: Cẩm Hòa

Điện thoại: 861631

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cẩm Hoà Cẩm Hoà Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 488000

Tên bưu cục: Cẩm Hưng

Điện thoại: 861952

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Cẩm Hưng Cẩm Hưng Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 487630

Tên bưu cục: Cẩm Huy

Điện thoại: 861675

Địa chỉ: Thôn Bắc Phượng Trì, Xã Cẩm Huy Cẩm Huy Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 488180

Tên bưu cục: Cẩm Lạc

Điện thoại: 863051

Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, Xã Cẩm Lạc Cẩm Lạc Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 488090

Tên bưu cục: Cẩm Lĩnh

Điện thoại: 863169

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cẩm Lĩnh Cẩm Lĩnh Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 488050

Tên bưu cục: Cẩm Lộc

Điện thoại: 863137

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cẩm Lộc Cẩm Lộc Hương Khê Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>