MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Huyện Long Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang là Mã bưu chính 9133, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang là 9133.

2. Mã bưu chính 9133 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 9133 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 9133 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Mã bưu chính Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang có 4 số là 9133, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Huyện Long Mỹ, Hậu Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 911505

Tên bưu cục: 30/4

Điện thoại: 871333

Địa chỉ: Sô´20, Ấp 2, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911501

Tên bưu cục: Ấp 1

Điện thoại: 873995

Địa chỉ: Đường 30-4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912201

Tên bưu cục: Ấp 1

Điện thoại: 572300

Địa chỉ: Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau Nàng Mau Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912217

Tên bưu cục: Ấp 12

Điện thoại: 572571

Địa chỉ: Ấp 12, Xã Vị Trung Vị Trung Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912612

Tên bưu cục: Ấp 2a

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 2A, Xã Tân Hoà Bẩy Ngàn Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911503

Tên bưu cục: Ấp 4

Điện thoại: 873993

Địa chỉ: Ấp 4, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911502

Tên bưu cục: Ấp 6

Điện thoại: 873994

Địa chỉ: Sô´11/1, Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị Trấn Long Mỹ Long Mỹ Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911703

Tên bưu cục: Ấp 7

Điện thoại: 556550

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Lương Tâm Lương Tâm Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911640

Tên bưu cục: Ấp 8

Điện thoại: 873992

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Thuận Hưng Thuận Hưng Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911691

Tên bưu cục: Ấp 9

Điện thoại: 556476

Địa chỉ: Ấp 9, Xã Lương Tâm Lương Tâm Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912338

Tên bưu cục: Ấp 9

Điện thoại: 572636

Địa chỉ: Ấp 9, Xã Vị Thắng Vị Thắng Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911140

Tên bưu cục: BCP Vị Thanh

Điện thoại: 02933876076

Địa chỉ: Sô´305A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1 1 Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911571

Tên bưu cục: Bình Hiếu

Điện thoại: 873009

Địa chỉ: Ấp Bình Hiếu, Xã Long Bình Long Bình Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911578

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 873623

Địa chỉ: Ấp Bình Tân, Xã Long Bình Long Bình Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911581

Tên bưu cục: Bình Tân 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bình Tân, Xã Long Bình Long Bình Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912115

Tên bưu cục: Bình Thành

Điện thoại: 02933996777

Địa chỉ: Ấp Thạnh Mỹ C, Xã Bình Thành Bình Thành Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911210

Tên bưu cục: Bưu điện Hệ I

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1 1 Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912530

Tên bưu cục: Cái Tắc

Điện thoại: 02933953087

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911981

Tên bưu cục: Cầu Móng

Điện thoại: 02933869999

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Hoà An Hoà An Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911870

Tên bưu cục: Cầu Trắng

Điện thoại: 02933986222

Địa chỉ: Ấp Thạnh Lợi A1, Xã Tân Long Tân Long Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>