MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Kiên Hải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang là Mã bưu chính 9241, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang là 9241.

2. Mã bưu chính 9241 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 9241 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 9241 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Mã bưu chính Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang có 4 số là 9241, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Kiên Hải, Kiên Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922400

Tên bưu cục: An Biên

Điện thoại: 02973510810

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922480

Tên bưu cục: An Biên

Điện thoại: 02973881068

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922560

Tên bưu cục: An Biên

Điện thoại: 02973881068

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921170

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 812042

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Khánh Dư, Phường An Hoà An Hoà Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923094

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 616127

Địa chỉ: Ấp An Bình, Xã Bình An Bình An Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921190

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02973810226

Địa chỉ: Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà An Hoà Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 921186

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02973960026

Địa chỉ: Sô´66, Đường Trần Khánh Dư, Phường An Hoà An Hoà Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922700

Tên bưu cục: An Minh

Điện thoại: 02973884595

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922730

Tên bưu cục: An Minh

Điện thoại: 02973884678

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922750

Tên bưu cục: An Minh

Điện thoại: 02973884678

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922720

Tên bưu cục: An Minh Bắc

Điện thoại: 02973549001

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc An Minh Bắc Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923088

Tên bưu cục: An Ninh

Điện thoại: 617503

Địa chỉ: Ấp An Ninh, Xã Bình An Bình An Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924145

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 831818

Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã Nam Du Nam Du Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923097

Tên bưu cục: An Phước

Điện thoại: 617036

Địa chỉ: Sô´19, Ấp An Phước, Xã Bình An Bình An Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924110

Tên bưu cục: An Sơn

Điện thoại: 02973830702

Địa chỉ: Ấp Củ Tron, Xã An Sơn An Sơn Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924602

Tên bưu cục: An Thạnh

Điện thoại: 589079

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc An Minh Bắc Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922280

Tên bưu cục: An Thới

Điện thoại: 02973844339

Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn An Thới An Thới Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922287

Tên bưu cục: An Thới

Điện thoại: 844055

Địa chỉ: Khu Phố 1, Thị trấn An Thới An Thới Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922289

Tên bưu cục: An Thới 1

Điện thoại: 844595

Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn An Thới An Thới Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922321

Tên bưu cục: An Thới 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn An Thới An Thới Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>