MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Krông Pa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Krông Pa, Gia Lai là Mã bưu chính 6060, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Krông Pa, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Krông Pa, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Krông Pa, Gia Lai là 6060.

2. Mã bưu chính 6060 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 6060 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Krông Pa, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 6060 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Krông Pa, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Krông Pa, Gia Lai

Mã bưu chính Quận huyện Krông Pa, Gia Lai có 4 số là 6060, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Krông Pa, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Krông Pa, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Krông Pa, Gia Lai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 601890

Tên bưu cục: A Dớk

Điện thoại: 02693898606

Địa chỉ: Làng Bi Ởng, Xã A Dơk A Dơk Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602170

Tên bưu cục: A Yun

Điện thoại: 3795001

Địa chỉ: Thôn 1, Xã A Yun A Yun Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602400

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 02693832200

Địa chỉ: Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn Tây Sơn Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602452

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 532209

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Phường An Bình An Bình Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602530

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 02693832200

Địa chỉ: Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn Tây Sơn Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602550

Tên bưu cục: An Khê

Điện thoại: 02693832200

Địa chỉ: Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn Tây Sơn Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601431

Tên bưu cục: An Mỹ

Điện thoại: 861660

Địa chỉ: Thôn 3, Xã An Phú An Phú Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601444

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02693.755854

Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Phú An Phú Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601430

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 861632

Địa chỉ: Thôn 1, Xã An Phú An Phú Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601445

Tên bưu cục: An Phú 2

Điện thoại: 755915

Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Phú An Phú Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 606510

Tên bưu cục: An Thành

Điện thoại: 3738214

Địa chỉ: Thôn 3, Xã An Thành An Thành Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 606511

Tên bưu cục: An Thành

Điện thoại: 838405

Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành An Thành Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605810

Tên bưu cục: An Trung

Điện thoại: 835497

Địa chỉ: Thôn 6, Xã An Trung An Trung Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605701

Tên bưu cục: Anh Hùng Núp

Điện thoại: 835838

Địa chỉ: Sô´54, Đường Anh Hùng Núp, Thị Trấn Kông Chro Kông Chro Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604701

Tên bưu cục: Âu Cơ

Điện thoại: 885942

Địa chỉ: Sô´962, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604790

Tên bưu cục: Ayun

Điện thoại: 884309

Địa chỉ: Làng Tung Ke 1, Xã A Yun A Yun Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605470

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605300

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605360

Tên bưu cục: Ayun Pa

Điện thoại: 02693852452

Địa chỉ: Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết Đoàn Kết Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 605149

Tên bưu cục: Bar Măih

Điện thoại: 863985

Địa chỉ: Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih Bar Măih Krông Pa Gia Lai

Xem chi tiết>>