MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Lâm Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang là Mã bưu chính 3063, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang là 3063.

2. Mã bưu chính 3063 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 3063 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 3063 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Mã bưu chính Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang có 4 số là 3063, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Lâm Bình, Tuyên Quang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 302360

Tên bưu cục: An Khang

Điện thoại: 01292298786

Địa chỉ: Thôn 2, Xã An Khang An Khang Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301500

Tên bưu cục: An Tường

Điện thoại: 01684177028

Địa chỉ: Thôn Sông Lô 3, Xã An Tường An Tường Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 305690

Tên bưu cục: Bạch Xa

Điện thoại: 01684869987

Địa chỉ: Thôn Phù Hương, Xã Bạch Xa Bạch Xa Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 305820

Tên bưu cục: Bằng Cốc

Điện thoại: 0918910667

Địa chỉ: Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc Bằng Cốc Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 306320

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 0979835696

Địa chỉ: Thôn Tông Pu, Xã Bình An Bình An Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 304150

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 851107

Địa chỉ: Thôn Tông Pu, Xã Bình An Bình An Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 304470

Tên bưu cục: Bình Nhân

Điện thoại: 01657965065

Địa chỉ: Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân Bình Nhân Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303950

Tên bưu cục: Bình Phú

Điện thoại: 01685519302

Địa chỉ: Thôn Bản Khản, Xã Bình Phú Bình Phú Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 305900

Tên bưu cục: Bình Xa

Điện thoại: 0913596988

Địa chỉ: Thôn Thọ Bình 1, Xã Bình Xa Bình Xa Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 302870

Tên bưu cục: Bình Yên

Điện thoại: 01677971882

Địa chỉ: Thôn Cao Tuyên, Xã Bình Yên Bình Yên Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303070

Tên bưu cục: Cấp Tiến

Điện thoại: 0949786885

Địa chỉ: Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến Cấp Tiến Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301150

Tên bưu cục: Cầu Chả

Điện thoại: 02073810875

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Quang Tân Quang Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301940

Tên bưu cục: Chân Sơn

Điện thoại: 01657599546

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn Chân Sơn Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303250

Tên bưu cục: Chi Thiết

Điện thoại: 0983901499

Địa chỉ: Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết Chi Thiết Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303800

Tên bưu cục: Chiêm Hóa

Điện thoại: 02073851656

Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303810

Tên bưu cục: Chiêm Hóa

Điện thoại: 027851101

Địa chỉ: Khu Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303840

Tên bưu cục: Chiêm Hóa

Điện thoại: 02073851114

Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 303850

Tên bưu cục: Chiêm Hóa

Điện thoại: 02073851114

Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301911

Tên bưu cục: Chiến Thắng

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Trung Môn Trung Môn Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 302080

Tên bưu cục: Chiêu Yên

Điện thoại: 01259723100

Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, Xã Chiêu Yên Chiêu Yên Lâm Bình Tuyên Quang

Xem chi tiết>>