MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Long Điền

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 7944, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu là 7944.

2. Mã bưu chính 7944 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 7944 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 7944 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu có 4 số là 7944, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 792293

Tên bưu cục: 01 Nguyễn An Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7 Số 7 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793725

Tên bưu cục: 01 Nguyễn Văn Cừ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn An Ninh Nguyễn An Ninh Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791006

Tên bưu cục: 02 Ngô Văn Huyền

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Ngô Văn Huyền, Phường 2 Số 2 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793530

Tên bưu cục: 02 Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793537

Tên bưu cục: 04 Hoàng Diệu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´04, Đường Hoàng Diệu, Phường 1 Số 1 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793536

Tên bưu cục: 06 Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´06, Đường Trần Phú, Phường 1 Số 1 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793211

Tên bưu cục: 104 Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´104, Đường Lê Hồng Phong, Phường 4 Số 4 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791814

Tên bưu cục: 1109 Đường 30/4

Điện thoại: 623486

Địa chỉ: Sô´1109, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791011

Tên bưu cục: 115 Thùy Vân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´115, Đường Thùy Vân, Phường 2 Số 2 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791876

Tên bưu cục: 1154 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1154, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794199

Tên bưu cục: 1157

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1157, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794201

Tên bưu cục: 1221 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1221, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791813

Tên bưu cục: 1221đường 30/4

Điện thoại: 623483

Địa chỉ: Sô´1164, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793534

Tên bưu cục: 124 Hạ Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´124, Đường Hạ Long, Phường 1 Số 1 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793646

Tên bưu cục: 14 Nguyễn Du

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Du, Phường 1 Số 1 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793499

Tên bưu cục: 140 Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´140, Đường Trần Phú, Phường 5 Số 5 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791967

Tên bưu cục: 1425 Đường 30/4

Điện thoại: 624590

Địa chỉ: Sô´1474, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791879

Tên bưu cục: 1449 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1449, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793737

Tên bưu cục: 1489 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1489, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791950

Tên bưu cục: 1579 đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1579, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>