MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Lương Tài

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh là Mã bưu chính 2235, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh là 2235.

2. Mã bưu chính 2235 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2235 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2235 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Mã bưu chính Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh có 4 số là 2235, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Lương Tài, Bắc Ninh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222430

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 3782901

Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã An Bình An Bình Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223630

Tên bưu cục: An Thịnh

Điện thoại: 651272

Địa chỉ: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 220000

Tên bưu cục: Bắc Ninh

Điện thoại: 02223811600

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An Tiền An Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 220100

Tên bưu cục: Bắc Ninh

Điện thoại: 0241 3822702

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An Tiền An Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 220900

Tên bưu cục: Bắc Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An Tiền An Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221821

Tên bưu cục: Bái Uyên

Điện thoại: 715110

Địa chỉ: Thôn Bái Uyên, Xã Liên Bão Liên Bão Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222860

Tên bưu cục: Bằng An

Điện thoại: 864399

Địa chỉ: Thôn Đanh, Xã Bằng An Bằng An Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221070

Tên bưu cục: BCP Trung tâm

Điện thoại: 02223856588

Địa chỉ: Sô´16, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa Suối Hoa Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223720

Tên bưu cục: Bình Định

Điện thoại: 776255

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định Bình Định Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223240

Tên bưu cục: Bình Dương

Điện thoại: 664600

Địa chỉ: Phố Bùng, Xã Bình Dương Bình Dương Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222201

Tên bưu cục: Bính Hạ

Điện thoại: 843200

Địa chỉ: Thôn Bính Hạ, Phường Trang Hạ Trang Hạ Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223040

Tên bưu cục: Bồng Lai

Điện thoại: 628859

Địa chỉ: Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai Bồng Lai Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221280

Tên bưu cục: Bưu cục Hành chính công

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa Suối Hoa Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221438

Tên bưu cục: Bưu cục KCNI Yên Phong

Điện thoại: 3699135,3699136

Địa chỉ: Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu Long Châu Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223050

Tên bưu cục: Cách Bi

Điện thoại: 863845

Địa chỉ: Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi Cách Bi Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222000

Tên bưu cục: Cảnh Hưng

Điện thoại: 02223836003

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng Cảnh Hưng Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223260

Tên bưu cục: Cao Đức

Điện thoại: 669260

Địa chỉ: Thôn Văn Than, Xã Cao Đức Cao Đức Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222990

Tên bưu cục: Châu Cầu

Điện thoại: 864001

Địa chỉ: Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong Châu Phong Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222240

Tên bưu cục: Châu Khê

Điện thoại: 02223834370

Địa chỉ: Thôn Song Tháp, Phường Châu Khê Châu Khê Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222991

Tên bưu cục: Châu Phong

Điện thoại: 864218

Địa chỉ: Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong Châu Phong Lương Tài Bắc Ninh

Xem chi tiết>>