MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện MĐrắk

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk là Mã bưu chính 6339, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk là 6339.

2. Mã bưu chính 6339 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 6339 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 6339 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk

Mã bưu chính Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk có 4 số là 6339, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện MĐrắk, Đắk Lăk sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 636611

Tên bưu cục: 141 Nguyễn Tất Thành

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp Buôn Trấp MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631690

Tên bưu cục: 162 Phan Chu Trinh

Điện thoại: 3958146

Địa chỉ: Sô´162, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi Tân Lợi MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631356

Tên bưu cục: A Ma Jhao 2

Điện thoại: 864401

Địa chỉ: Sô´40, Đường Ama Hiao, Phường Tân Lập Tân Lập MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631133

Tên bưu cục: A Ma Khê 3

Điện thoại: 817201

Địa chỉ: Sô´206, Đường A Ma Khê, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631134

Tên bưu cục: A Ma Khê 3

Điện thoại: 817210

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631301

Tên bưu cục: Ama Jhao 1

Điện thoại: 864143

Địa chỉ: Sô´41a, Đường Ama Hiao, Phường Tân Lập Tân Lập MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631103

Tên bưu cục: Ama Khê 1

Điện thoại: 859040

Địa chỉ: Sô´103, Đường A Ma khê, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631107

Tên bưu cục: Ama Khê 2

Điện thoại: 857833

Địa chỉ: Sô´01, Đường A Ma khê, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631102

Tên bưu cục: Bà Triệu

Điện thoại: 860600

Địa chỉ: Sô´33, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631135

Tên bưu cục: Bà Triệu 2

Điện thoại: 840523

Địa chỉ: Sô´59, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631136

Tên bưu cục: Bà Triệu 3

Điện thoại: 843200

Địa chỉ: Sô´70c, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631137

Tên bưu cục: Bà Triệu 4

Điện thoại: 843400

Địa chỉ: Sô´70b, Đường Bà Triệu, Phường Tự An Tự An MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636044

Tên bưu cục: Bản Đôn 3

Điện thoại: 783210

Địa chỉ: Buôn Trí A, Xã KRông Na KRông Na MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636880

Tên bưu cục: Băng A Drênh

Điện thoại: 0262 3635401

Địa chỉ: Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh Băng A Drênh MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631090

Tên bưu cục: BCP TP Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0262 3860133

Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành Tân Thành MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 633881

Tên bưu cục: Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối 2A, Thị Trấn Ea Kar Ea Kar MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 637662

Tên bưu cục: Bệnh viện đa khoa huyện Lăk

Điện thoại:

Địa chỉ: Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn Liên Sơn MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 636866

Tên bưu cục: Bình Hòa

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bình Hoà Bình Hoà MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635030

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại: 0262 3536119

Địa chỉ: Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận Bình Thuận MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 635054

Tên bưu cục: Bình Thuận 1

Điện thoại: 563295

Địa chỉ: Thôn Bình Thành 1, Xã Bình Thuận Bình Thuận MĐrắk Đắk Lăk

Xem chi tiết>>