MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Mỹ Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định là Mã bưu chính 4239, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định là 4239.

2. Mã bưu chính 4239 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 4239 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 4239 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Mã bưu chính Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định có 4 số là 4239, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Mỹ Lộc, Nam Định sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 421130

Tên bưu cục: Bà Triệu

Điện thoại: 02283847686

Địa chỉ: Sô´2, Phố Bà Triệu, Phường Bà Triệu Bà Triệu Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 427960

Tên bưu cục: Bạch Long

Điện thoại: 0911150539

Địa chỉ: Thôn Thành Tiến, Xã Bạch Long Bạch Long Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 421090

Tên bưu cục: BCP Nam Định

Điện thoại: 02283836658

Địa chỉ: Sô´4, Đường Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền Ngô Quyền Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 427820

Tên bưu cục: Bình Hòa

Điện thoại: 01246371964

Địa chỉ: Thôn Diêm Điền, Xã Bình Hoà Bình Hoà Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424650

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 0915364525

Địa chỉ: Thôn Nho Lâm, Xã Bình Minh Bình Minh Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 425886

Tên bưu cục: Bình Thượng

Điện thoại: 825909

Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, Xã Yên Thọ Yên Thọ Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 422390

Tên bưu cục: Bưu cục cấp 3 Trường Thi

Điện thoại: 02283843555

Địa chỉ: Sô´568, Đường Giải Phóng, Phường Trường Thi Trường Thi Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 426110

Tên bưu cục: Cát Đằng

Điện thoại: 02283823605

Địa chỉ: Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến Yên Tiến Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 425511

Tên bưu cục: Cát Thành

Điện thoại: 0943028366

Địa chỉ: Xóm Việt Hưng, Thị Trấn Cát Thành Cát Thành Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424070

Tên bưu cục: Cầu Họ

Điện thoại: 02283810605

Địa chỉ: Thôn Đại Thắng, Xã Mỹ Thuận Mỹ Thuận Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424860

Tên bưu cục: Cầu Vòi

Điện thoại: 02283829600

Địa chỉ: Khu Cầu Vòi, Xã Hồng Quang Hồng Quang Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 425890

Tên bưu cục: Chợ Bo

Điện thoại: 02283825601

Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, Xã Yên Phương Yên Phương Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 428970

Tên bưu cục: Chợ Cồn

Điện thoại: 02283789899

Địa chỉ: Khu 4a, Thị Trấn Cồn Cồn Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424340

Tên bưu cục: Chợ Dần

Điện thoại: 01297433999

Địa chỉ: Thôn Bất Di, Xã Quang Trung Quang Trung Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 425430

Tên bưu cục: Chợ Đền

Điện thoại: 02283947538

Địa chỉ: Khu Đường 53, Xã Trực Hưng Trực Hưng Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424390

Tên bưu cục: Chợ Lời

Điện thoại: 0944766262

Địa chỉ: Thôn Lời, Xã Hiển Khánh Hiển Khánh Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 421120

Tên bưu cục: Chợ Rồng

Điện thoại: 848711

Địa chỉ: Phố Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu Bà Triệu Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 423990

Tên bưu cục: Chợ Viềng

Điện thoại: 02283810101

Địa chỉ: Thôn Văn Hưng, Xã Mỹ Phúc Mỹ Phúc Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424700

Tên bưu cục: Chợ Yên

Điện thoại: 02283827309

Địa chỉ: Thôn Thứ Nhất, Xã Nam Hồng Nam Hồng Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 424780

Tên bưu cục: Cổ Giả

Điện thoại: 02283919001

Địa chỉ: Thôn An Nông, Xã Nam Tiến Nam Tiến Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>