MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Na Rì

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn là Mã bưu chính 2613, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn là 2613.

2. Mã bưu chính 2613 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2613 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2613 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Na Rì, Bắc Kạn

Mã bưu chính Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn có 4 số là 2613, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Na Rì, Bắc Kạn sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 264397

Tên bưu cục: An Thắng

Điện thoại: 02093509766

Địa chỉ: Thôn Nà Mòn, Xã An Thắng An Thắng Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261520

Tên bưu cục: Ân Tình

Điện thoại: 02093883076

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Ân Tình Ân Tình Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 262700

Tên bưu cục: Ba Bể

Điện thoại: 02093876101

Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã Chợ Rã Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 262760

Tên bưu cục: Ba Bể

Điện thoại: 02093876101

Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã Chợ Rã Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 262790

Tên bưu cục: Ba Bể

Điện thoại: 02093876101

Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã Chợ Rã Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261900

Tên bưu cục: Bạch Thông

Điện thoại: 02093850076

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông Phủ Thông Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261920

Tên bưu cục: Bạch Thông

Điện thoại: 02093850076

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông Phủ Thông Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261940

Tên bưu cục: Bạch Thông

Điện thoại: 02093850076

Địa chỉ: Khu phố Ngã Ba, Thị Trấn Phủ Thông Phủ Thông Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 263460

Tên bưu cục: Bản Thi

Điện thoại: 02093843101

Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi Bản Thi Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 262340

Tên bưu cục: Bằng Khẩu

Điện thoại: 0209874161

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân Bằng Vân Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 263520

Tên bưu cục: Bằng Lãng

Điện thoại: 02093882437

Địa chỉ: Thôn Tổng Mụ, Xã Bằng Lãng Bằng Lãng Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 263310

Tên bưu cục: Bằng Phúc

Điện thoại: 02093504440

Địa chỉ: Thôn Nà Pài, Xã Bằng Phúc Bằng Phúc Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 264470

Tên bưu cục: Bằng Thành

Điện thoại: 02093893741

Địa chỉ: Thôn Bản Khúa, Xã Bằng Thành Bằng Thành Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 262720

Tên bưu cục: Bành Trạch

Điện thoại: 02093876177

Địa chỉ: Thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch Bành Trạch Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 261130

Tên bưu cục: BCP Bắc Kạn

Điện thoại: 02093871362

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 263640

Tên bưu cục: Bình Trung

Điện thoại: 02093882354

Địa chỉ: Thôn Đon Liên, Xã Bình Trung Bình Trung Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 263860

Tên bưu cục: Bình Văn

Điện thoại: 02093864179

Địa chỉ: Xóm Bản Mới, Xã Bình Văn Bình Văn Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 264316

Tên bưu cục: Bộc Bố

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Bộc Bố Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 260100

Tên bưu cục: Bưu cục Khai Thác tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093870778

Địa chỉ: Tổ 7b, Phường Đức Xuân Đức Xuân Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 262100

Tên bưu cục: Cẩm Giàng

Điện thoại: 02093850357

Địa chỉ: Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng Cẩm Giàng Na Rì Bắc Kạn

Xem chi tiết>>