MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Nhơn Trạch

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai là Mã bưu chính 8158, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai là 8158.

2. Mã bưu chính 8158 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8158 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8158 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mã bưu chính Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai có 4 số là 8158, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 813720

Tên bưu cục: ̃ Ninh Phát

Điện thoại: 867009

Địa chỉ: Ấp Lê Lợi 2, Xã Quang Trung Quang Trung Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813830

Tên bưu cục: ̃ Xuân Thiện

Điện thoại: 02513788006

Địa chỉ: Ấp Tín Nghĩa, Xã Xuân Thiện Xuân Thiện Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812570

Tên bưu cục: Amata

Điện thoại: 891002

Địa chỉ: Sô´10, Khu phố 4, Phường Long Bình Long Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812691

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 839659

Địa chỉ: Sô´19/4, Khu phố 3, Xã An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812692

Tên bưu cục: An Bình 2

Điện thoại: 837930

Địa chỉ: Khu phố 5, Xã An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812693

Tên bưu cục: An Bình 3

Điện thoại: 839897

Địa chỉ: Sô´A26, Khu phố 5, Xã An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812694

Tên bưu cục: An Bình 4

Điện thoại: 834154

Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố 10, Xã An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812695

Tên bưu cục: An Bình 5

Điện thoại: 838567

Địa chỉ: Sô´19A/4, Khu phố 3, Phường An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812696

Tên bưu cục: An Bình 6

Điện thoại: 839109

Địa chỉ: Sô´6A, Khu phố 5, Phường An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812697

Tên bưu cục: An Bình 7

Điện thoại: 931910

Địa chỉ: Sô´4C, Khu phố 10, Xã An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812700

Tên bưu cục: An Bình 8

Điện thoại: 932763

Địa chỉ: Sô´34F, Khu phố 10, Phường An Bình An Bình Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816450

Tên bưu cục: An Chu

Điện thoại: 02513684168

Địa chỉ: Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 816514

Tên bưu cục: An Hoà

Điện thoại: 922451

Địa chỉ: Sô´50/3, Ấp An Hòa, Xã Tây Hoà Tây Hoà Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815570

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 0251 3831141

Địa chỉ: Sô´Khu 4, Ấp 1, Xã An Hoà An Hoà Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812644

Tên bưu cục: An Hòa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´29/6, Ấp An Hòa, Xã Hoá An Hoá An Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815573

Tên bưu cục: An Hòa 2

Điện thoại: 930167

Địa chỉ: Sô´548 khu 4, Ấp 2, Xã An Hoà An Hoà Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815574

Tên bưu cục: An Hòa 3

Điện thoại: 832275

Địa chỉ: Sô´tổ9 khu 3, Ấp 1, Xã An Hoà An Hoà Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815571

Tên bưu cục: An Hòa 5

Điện thoại: 835891

Địa chỉ: Ấp 3, Xã An Hoà An Hoà Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815430

Tên bưu cục: An Phước

Điện thoại: 0919618797

Địa chỉ: Ấp 1, Xã An Phước An Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 815432

Tên bưu cục: An Phước 1

Điện thoại: 511992

Địa chỉ: Ấp 8, Xã An Phước An Phước Nhơn Trạch Đồng Nai

Xem chi tiết>>