MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Ninh Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình là Mã bưu chính 4310, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình là 4310.

2. Mã bưu chính 4310 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 4310 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 4310 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình

Mã bưu chính Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình có 4 số là 4310, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Ninh Bình, Ninh Bình sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 434071

Tên bưu cục: Ân Hòa

Điện thoại: 01627235736

Địa chỉ: Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà Ân Hoà Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431050

Tên bưu cục: BCP Ninh Bình

Điện thoại: 02293876666

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432010

Tên bưu cục: Bích Động

Điện thoại: 02293618010

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải Ninh Hải Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434280

Tên bưu cục: Bình Minh

Điện thoại: 02293863328

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Bình Minh Bình Minh Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432060

Tên bưu cục: Cầu Yên

Điện thoại: 02293610001

Địa chỉ: Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An Ninh An Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434110

Tên bưu cục: Chất Bình

Điện thoại: 01676444899

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình Chất Bình Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434120

Tên bưu cục: Chính Tâm

Điện thoại: 0949223699

Địa chỉ: Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm Chính Tâm Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433760

Tên bưu cục: Chợ Bút

Điện thoại: 02293836002

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Yên Mỹ Yên Mỹ Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434560

Tên bưu cục: Chợ Cát

Điện thoại: 02293843008

Địa chỉ: Thôn 20, Xã Khánh Trung Khánh Trung Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431000

Tên bưu cục: Chợ Rồng

Điện thoại: 884064

Địa chỉ: Ngõ 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang Vân Giang Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434580

Tên bưu cục: Chợ Xanh

Điện thoại: 02293841259

Địa chỉ: Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện Khánh Thiện Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 434340

Tên bưu cục: Cồn Thoi

Điện thoại: 0976456640

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Cồn Thoi Cồn Thoi Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 432850

Tên bưu cục: Cúc Phương

Điện thoại: 0918307669

Địa chỉ: Thôn Nga 3, Xã Cúc Phương Cúc Phương Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433950

Tên bưu cục: DAI LY CAU THONG NHAT

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm Phát Diệm Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433949

Tên bưu cục: DAI LY DUONG GIUA

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm Phát Diệm Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431502

Tên bưu cục: DAI LY HOAI

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành Nam Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431086

Tên bưu cục: DAI LY HUYEN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thanh Bình Thanh Bình Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431380

Tên bưu cục: DAI LY KIM

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431430

Tên bưu cục: DAI LY NA

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành Phúc Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 433948

Tên bưu cục: DAI LY NAM DAN

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm Phát Diệm Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>