MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Ninh Kiều

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 9010, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ là 9010.

2. Mã bưu chính 9010 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 9010 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 9010 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ có 4 số là 9010, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 902342

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 3913200

Địa chỉ: Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902340

Tên bưu cục: An Bình 1

Điện thoại: 3913300

Địa chỉ: Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902341

Tên bưu cục: An Bình 2

Điện thoại: 3913364

Địa chỉ: Sô´330/10, Tổ 10, Khu vực 4, Phường An Bình An Bình Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901150

Tên bưu cục: An Hòa

Điện thoại: 02923942308

Địa chỉ: Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901157

Tên bưu cục: An Hòa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901163

Tên bưu cục: An Hòa 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901164

Tên bưu cục: An Hòa 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa An Hòa Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901671

Tên bưu cục: An Hội 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội An Hội Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902510

Tên bưu cục: An Khánh

Điện thoại: 02923822326

Địa chỉ: Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902490

Tên bưu cục: An Khánh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 6, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902491

Tên bưu cục: An Khánh 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 3, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902492

Tên bưu cục: An Khánh 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 5, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902493

Tên bưu cục: An Khánh 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 1, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902494

Tên bưu cục: An Khánh 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực 2, Phường An Khánh An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901864

Tên bưu cục: An Lạc 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc An Lạc Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901463

Tên bưu cục: An Nghiệp 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´204, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp An Nghiệp Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901993

Tên bưu cục: An Phú 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901994

Tên bưu cục: An Phú 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú An Phú Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902870

Tên bưu cục: An Thới

Điện thoại: 02923827500

Địa chỉ: Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới An Thới Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902874

Tên bưu cục: An Thới 1

Điện thoại: 888340

Địa chỉ: Sô´165/25A, Ngõ 162, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới An Thới Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>