MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Phổ Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên là Mã bưu chính 2568, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên là 2568.

2. Mã bưu chính 2568 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 2568 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 2568 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

Mã bưu chính Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên có 4 số là 2568, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Phổ Yên, Thái Nguyên sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 256130

Tên bưu cục: An Khánh

Điện thoại: 0945775261

Địa chỉ: Xóm Tân Bình, Xã An Khánh An Khánh Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 256440

Tên bưu cục: Bá Xuyên

Điện thoại: 0945651185

Địa chỉ: Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên Bá Xuyên Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 256950

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 02083865101

Địa chỉ: Xóm 1, Thị trấn Bắc Sơn Bắc Sơn Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 256850

Tên bưu cục: Bãi Bông

Điện thoại: 01664673836

Địa chỉ: Khối Trung Tâm, Thị trấn Bãi Bông Bãi Bông Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 257850

Tên bưu cục: Bàn Đạt

Điện thoại: 0987228932

Địa chỉ: Xóm Trung Đình, Xã Bàn Đạt Bàn Đạt Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 255490

Tên bưu cục: Bản Ngoại

Điện thoại: 0917932492

Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Bản Ngoại Bản Ngoại Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 254670

Tên bưu cục: Bảo Cường

Điện thoại: 0977389113

Địa chỉ: Xóm Nà Lài, Xã Bảo Cường Bảo Cường Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 254650

Tên bưu cục: Bảo Linh

Điện thoại: 0917928766

Địa chỉ: Xóm Bảo Hoa2, Xã Bảo Linh Bảo Linh Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 257750

Tên bưu cục: Bảo Lý

Điện thoại: 0913726708

Địa chỉ: Xóm Đại Lễ, Xã Bảo Lý Bảo Lý Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251120

Tên bưu cục: BCP Thái Nguyên

Điện thoại: 02083858988

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251160

Tên bưu cục: BĐTP Thái Nguyên

Điện thoại: 028033855204

Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng Phan Đình Phùng Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 253580

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 02083503595

Địa chỉ: Thôn An Long, Xã Bình Long Bình Long Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 256460

Tên bưu cục: Bình Sơn

Điện thoại: 02083862662

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn Bình Sơn Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 254990

Tên bưu cục: Bình Thành

Điện thoại: 0979513277

Địa chỉ: Thôn Hồng Thái1, Xã Bình Thành Bình Thành Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 255880

Tên bưu cục: Bình Thuận

Điện thoại: 02083506969

Địa chỉ: Xóm Xóm Trại, Xã Bình Thuận Bình Thuận Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 254790

Tên bưu cục: Bình Yên

Điện thoại: 02083879101

Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên Bình Yên Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 254791

Tên bưu cục: Bình Yên

Điện thoại: 01683609435

Địa chỉ: Thôn Thẩm Lộc, Xã Bình Yên Bình Yên Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 255060

Tên bưu cục: Bộc Nhiêu

Điện thoại: 0917930291

Địa chỉ: Xóm Bục1, Xã Bộc Nhiêu Bộc Nhiêu Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 258020

Tên bưu cục: Bưu Điện Chợ Hanh

Điện thoại: 02083867289

Địa chỉ: Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình Thượng Đình Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251090

Tên bưu cục: Bưu điện Hệ 1

Điện thoại: 855327

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Túc Duyên Túc Duyên Phổ Yên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>