MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Phú Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế là Mã bưu chính 5371, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế là 5371.

2. Mã bưu chính 5371 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 5371 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, Mã bưu chính 5371 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Mã bưu chính Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế có 4 số là 5371, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 532133

Tên bưu cục: 132 Mai Thúc Loan

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´132, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc Thuận Lộc Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533641

Tên bưu cục: 164 Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´164, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh Phước Vĩnh Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 532502

Tên bưu cục: 176 Nguyễn Trãi

Điện thoại: 581518

Địa chỉ: Sô´176, Đường Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc Tây Lộc Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531941

Tên bưu cục: 37 Phùng Hưng

Điện thoại: 516550

Địa chỉ: Sô´37, Đường Phùng Hưng, Phường Thuận Thành Thuận Thành Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533515

Tên bưu cục: 49 Trần Phú

Điện thoại: 837002

Địa chỉ: Sô´49, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh Phước Vĩnh Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531004

Tên bưu cục: 66 Nguyễn Huệ

Điện thoại: 812111

Địa chỉ: Sô´66, Đường Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535850

Tên bưu cục: A Đớt

Điện thoại: 878750

Địa chỉ: Thôn Chi Lanh, Xã A Đớt A Đớt Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535790

Tên bưu cục: A Lưới

Điện thoại: 3878216

Địa chỉ: Sô´184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới A Lưới Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535700

Tên bưu cục: A Lưới

Điện thoại: 3878216

Địa chỉ: Sô´184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới A Lưới Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535710

Tên bưu cục: A Lưới

Điện thoại: 3878216

Địa chỉ: Sô´184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới A Lưới Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535870

Tên bưu cục: A Ngo

Điện thoại: 878527

Địa chỉ: Thôn Quảng Mai, Xã A Ngo A Ngo Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535950

Tên bưu cục: A Roàng

Điện thoại: 870801

Địa chỉ: Thôn A Roàng 1, Xã A Roàng A Roàng Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533671

Tên bưu cục: An Dương Vương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu An Cựu Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 532950

Tên bưu cục: An Hoà

Điện thoại: 3524617

Địa chỉ: Sô´396, Đường Lê Duẩn, Phường Phú Thuận Phú Thuận Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535140

Tên bưu cục: An Lỗ

Điện thoại: 0234.3551809

Địa chỉ: Thôn Bồ Điền, Xã Phong An Phong An Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531421

Tên bưu cục: Bà Triệu

Điện thoại: 821589

Địa chỉ: Sô´75, Đường Bà Triệu, Phường Xuân Phú Xuân Phú Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535730

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 878049

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531870

Tên bưu cục: Bãi Dâu

Điện thoại: 531238

Địa chỉ: Sô´74, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu Phú Hậu Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531924

Tên bưu cục: Bãi Dâu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´87, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu Phú Hậu Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533130

Tên bưu cục: BCP nhanh Huế

Điện thoại: 02343826278

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>