MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Phú Riềng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước là Mã bưu chính 8345, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước là 8345.

2. Mã bưu chính 8345 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8345 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8345 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Phú Riềng, Bình Phước

Mã bưu chính Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước có 4 số là 8345, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Phú Riềng, Bình Phước sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 832990

Tên bưu cục: An Khương

Điện thoại: 02713680804

Địa chỉ: Ấp 5, Xã An Khương An Khương Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832902

Tên bưu cục: An Lộc 2

Điện thoại: 681438

Địa chỉ: Khu phố Phú Bình, Thị Trấn An Lộc An Lộc Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832901

Tên bưu cục: An Lộc 3

Điện thoại: 682171

Địa chỉ: Khu phố Phú Đức, Thị Trấn An Lộc An Lộc Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832921

Tên bưu cục: An Lộc 4

Điện thoại: 682601

Địa chỉ: Khu phố Phú Xuân, Thị Trấn An Lộc An Lộc Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832922

Tên bưu cục: An Lộc 5

Điện thoại: 682600

Địa chỉ: Khu phố Phú Cường, Thị Trấn An Lộc An Lộc Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 833070

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 680803

Địa chỉ: Ấp Bình Tây, Xã An Phú An Phú Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 834025

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 02713611101

Địa chỉ: Ấp Bình Tây, Phường Hưng Chiến Hưng Chiến Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831060

Tên bưu cục: BCP Đồng Xoài

Điện thoại: 02713881601

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú Tân Phú Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832960

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 02713666310

Địa chỉ: Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc An Lộc Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832900

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 02713666310

Địa chỉ: Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc An Lộc Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 833910

Tên bưu cục: Bình Long

Điện thoại: 02713666310

Địa chỉ: Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc An Lộc Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 834660

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 0915266114

Địa chỉ: Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân Bình Tân Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832170

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 775782

Địa chỉ: Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân Bình Tân Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 832130

Tên bưu cục: Bình Thắng

Điện thoại: 02713715156

Địa chỉ: Thôn 2a, Xã Bình Thắng Bình Thắng Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831780

Tên bưu cục: Bom Bo

Điện thoại: 02713957455

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Bom Bo Bom Bo Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831791

Tên bưu cục: Bom Bo 1

Điện thoại: 957150

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Bom Bo Bom Bo Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831792

Tên bưu cục: Bom Bo 2

Điện thoại: 958137

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Bom Bo Bom Bo Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831700

Tên bưu cục: Bù Đăng

Điện thoại: 02713974774

Địa chỉ: Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831750

Tên bưu cục: Bù Đăng

Điện thoại: 02713974774

Địa chỉ: Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831950

Tên bưu cục: Bù Đăng

Điện thoại: 02713974774

Địa chỉ: Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong Đức Phong Phú Riềng Bình Phước

Xem chi tiết>>