MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Quản Bạ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang là Mã bưu chính 3131, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang là 3131.

2. Mã bưu chính 3131 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 3131 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 3131 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Quản Bạ, Hà Giang

Mã bưu chính Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang có 4 số là 3131, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Quản Bạ, Hà Giang sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 311200

Tên bưu cục: Bắc Mê

Điện thoại: 02193841191

Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú Yên Phú Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 311280

Tên bưu cục: Bắc Mê

Điện thoại: 02193841191

Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú Yên Phú Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 311230

Tên bưu cục: Bắc Mê

Điện thoại: 02193841191

Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm, Xã Yên Phú Yên Phú Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314800

Tên bưu cục: Bắc Quang

Điện thoại: 02193821123

Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang Việt Quang Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314840

Tên bưu cục: Bắc Quang

Điện thoại: 02193822700

Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang Việt Quang Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314860

Tên bưu cục: Bắc Quang

Điện thoại: 821123. 3822700

Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang Việt Quang Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 311690

Tên bưu cục: Bạch Đích

Điện thoại: 0973318806

Địa chỉ: Đội 1b Cháng Lệ, Xã Bạch Đích Bạch Đích Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 313730

Tên bưu cục: Bạch Ngọc

Điện thoại: 01248339339

Địa chỉ: Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc Bạch Ngọc Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314510

Tên bưu cục: Bản Díu

Điện thoại: 0913879554

Địa chỉ: Thôn Díu Thượng, Xã Bản Díu Bản Díu Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314090

Tên bưu cục: BẢN LUỐC

Điện thoại: 0919094150

Địa chỉ: Thôn Bản Lốc, Xã Bản Luốc Bản Luốc Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314610

Tên bưu cục: Bản Ngò

Điện thoại: 0962826984

Địa chỉ: Thôn Đán Khao, Xã Bản Ngò Bản Ngò Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314164

Tên bưu cục: Bản Péo

Điện thoại: 01237585512

Địa chỉ: Thôn Kết Thành, Xã Bản Péo Bản Péo Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 315304

Tên bưu cục: BẢN RỊA

Điện thoại: 0912444235

Địa chỉ: Thôn Bản Thín, Xã Bản Rịa Bản Rịa Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 314880

Tên bưu cục: Bằng Hành

Điện thoại: 01234858228

Địa chỉ: Thôn Trang, Xã Bằng Hành Bằng Hành Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 315260

Tên bưu cục: Bằng Lang

Điện thoại: 0912575667

Địa chỉ: Thôn Thôn Hạ, Xã Bằng Lang Bằng Lang Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 313150

Tên bưu cục: Bát Đại Sơn

Điện thoại: 01633321003

Địa chỉ: Thôn Sán Hồ Trố, Xã Bát Đại Sơn Bát Đại Sơn Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 311010

Tên bưu cục: BCP Hà Giang

Điện thoại: 02193863914

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 312390

Tên bưu cục: Cán Chu Phìn

Điện thoại: 0972036556

Địa chỉ: Thôn Nà Pòng, Xã Nậm Ban Nậm Ban Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 310100

Tên bưu cục: Cán Tỷ

Điện thoại: 01668521714

Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu I, Xã Cán Tỷ Cán Tỷ Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 313580

Tên bưu cục: Cao Bồ

Điện thoại: 01292754956

Địa chỉ: Thôn Thác Hồng, Xã Cao Bồ Cao Bồ Quản Bạ Hà Giang

Xem chi tiết>>